Ansvarig och koldioxidneutral verksamhet på Kiilax.

Ansvar

Askeleemme ovat päivä päivältä vastuullisempia.

Haluamme olla vastuullinen yritys; matkamme on vielä alussa, mutta päivä päivältä haluamme tehdä yhä parempia päätöksiä ja valintoja. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani, jonka palvelujen, tuotteiden ja toiminnan korkeatasoinen laatu sekä ympäristön ja työturvallisuuden merkitys huomioidaan.

Laatu on yksi tärkeimmistä arvoistamme

Haluamme palvelumme ja tuotteidemme olevan laadultaan aina parhaita mahdollisia.

Laadukas palvelu tarkoittaa meille asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, nopeutta, asiantuntijuutta ja tehokkuutta. Pitkät asiakassuhteet toimivat merkkeinä luotettavuudesta ja sitoutumisesta.

Käytössämme olevat laatujärjestelmämme ohjaavat toimintaamme alati paremmiksi.

Olemme sitoutuneet kansainvälisen ISO9001:2015 laadun hallintastandardin mukaiseen toimintaan, joka antaa vankan perustan korkeatasoiselle laadulle sekä laadun jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristötavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys vuonna 2030

Asetimme itsellemme tavoitteen, jonka mukaan olemme hiilineutraali yritys vuonna 2030. Selvitimme hiilijalanjälkemme ja haluamme hallita niitä mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. Olemme onnistuneet suurelta osin tavoitteessamme tekemällä ympäristöystävällisiä valintoja sekä kompensoimalla päästöjämme kotimaisilla päästökaupoilla. Tuotantomme sekä osa tuotteistamme on hiilineutraaleja. Käyttämämme kompensaatioyksiköt syntyvät suomalaisten maanomistajien välisen lannoitusyhteistyön tuloksena. Oikeanlaisen lannoituksen ja hyvän metsänhoidon avulla lisätään puuston kasvua, minkä seurauksena syntyy uusia hiilinieluja.

Vastuullisuustyö ei ole koskaan valmista, eikä se ole koskaan kertaluontoinen prosessi, koska hiilineutraalisuus ei tarkoita päästötöntä liiketoimintaa; siksi olemme luvanneet parantaa toimintaamme joka ikinen päivä. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja henkilöstömme sitoutumista tavoitteisiin.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta jäisi mahdollisimman vähän hukkaa. Ylijäävä puupohjainen aines toimitetaan raaka-aineeksi kaukolämmön tuottamiseen. Muut toiminnassamme syntyneet jätteet lajittelemme tarkasti kierrätykseen. Käytämme tuotannossamme uusiutuvaa energiaa, niin sähkön kuin lämmityksen osalta.

Olemme sitoutuneet kansainvälisen ISO14001:2015 ympäristön hallintastandardin mukaiseen toimintaan, joka antaa vahvan perustan toiminnan, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnalle sekä ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen. Lisäksi PEFC2002:2013 standardin mukaisen hallintajärjestelmän avulla seuraamme metsäperäisten tuotteiden alkuperää.

Välitämme henkilöstöstämme

Ilman yritykseemme sitoutunutta henkilöstöä tuotteiden korkea laatu ja vastuullinen toiminta eivät olisi mahdollista.

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisimman hyvät työolosuhteet, huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja kannustamme henkilöstöämme.

Päämääränämme on taata turvallinen ja viihtyisä työpaikka koko henkilöstölle.

Edistämme työturvallisuutta kehittämällä työympäristöä ja luomalla turvallisempia työolosuhteita. Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratilanteiden ennakointi.

Olemme sitoutuneet kansainvälisen ISO45001:2018 työterveyden ja -turvallisuuden hallintastandardin mukaiseen toimintaan, joka antaa vankan perustan työterveyden ja -turvallisuuden hallinnalle sekä työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvalle parantamiselle.

Tuemme

Haluamme tukea nuoria menestymään, ja kannustamme harrastuksen parissa yhä parempiin suorituksiin.

Olemme tukemassa menestykseen mm.

Avainlippu - merkki kotimaisuudesta

Kiilaxille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

Avainlippu-tunnus myönnetään tuotteille, jotka on valmistettu Suomessa.
Tuotteillemme on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Avainlippu - merkki kotimaisuudesta

Hiilineutraali tuotanto

Yrityksemme kaikilla osa-alueilla on otettu huomioon ekologisuus. Henkilökuntaa on koulutettu ja teemme jatkuvasti toimenpiteitä sen eteen, että tuotteemme ovat vastuullinen valinta. Vaadimme myös sopimustoimittajilta ja alihankkijoiltamme ympäristövastuullisuutta.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta pystymme minimoimaan hävikin määrän. Lajittelemme jätteet huolellisesti ja tuotannostamme hyödynnämme kaiken poltettavaksi soveltuvan puuaineksen kaukolämmön tuottamiseksi. Myös ostamamme sähkö ja kaukolämpö ovat hiilineutraaleja.

Käytämme vaneri on pääsääntöisesti lähialueilta, kuten Joensuusta, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Suolahdelta.

Hiilineutraali tuotanto
Hiilineutraali tuotanto

är du vår nästa kundberättelse?

Be om offert