STÖDBENSPLATTOR

Minska trycket på stödbenen. Plattorna är lämpliga för användning undert.ex. stödbenen på kranar, mobilkranar och hissar. Om plattan pressas ner i marken kan man med vajerhandtaget lyfta upp plattan. Vajern är platbeklädd.

Minska trycket på stödbenen. Plattorna är lämpliga för användning undert.ex. stödbenen på kranar, mobilkranar och hissar. Om plattan pressas ner i marken kan man med vajerhandtaget lyfta upp plattan. Vajerhantaget är plastbektädd.

Be om offert