Vastuullista ja hiilineutraalia toimintaa Kiilaxilla.

Vastuullisuus

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat kokonaisuuden, jonka keskiössä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Olemme valinneet meille tärkeimmät kestävän kehityksen painopisteet. Ne ohjaavat päivittäistä toimintaamme konkreettisesti sekä suuntaavat tavoitteitamme pitkäjänteisesti.

Terveyttä ja hyvinvointia

Haluamme taata henkilöstöllemme turvallisen ja viihtyisän työpaikan. Tarjoamme hyvät työolot, huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja kannustamme heitä huolehtimaan hyvinvoinnistaan.

Edullista ja puhdasta energiaa

Edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kuuluu kaikille. Käyttämämme sähkö ja kaukolämpö ovat hiilineutraaleja. Lisäksi hyödynnämme kaiken tuotannostamme syntyvän ja energiaksi soveltuvan puuaineksen kaukolämmöksi.

Vastuullista kuluttamista

Haluamme edistää kestävää kulutusta ja tuotantoa. Hyödynnämme raaka-aineet tarkasti ja valmistamme rakennusalalle pitkän elinkaaren tuotteita. Seuraamme energiankulutustamme sekä kierrätämme jätteet aktiivisesti.

Ilmastotekoja

Haluamme suunnata tuotteemme vastuulliseen rakentamiseen. Olemme tehneet tavoitteellista ilmastotyötä vuodesta 2020, ja olemme onnistuneet minimoimaan oman toimintamme ilmastopäästöt (Scope 1 &2). Tavoitteellinen työmme jatkuu edelleen, erityisesti käyttämiemme raaka-aineiden osalta.

Yhteistyö ja kumppanuus

Pitkät asiakassuhteet toimivat meille merkkeinä luottamuksesta ja sitoutumisesta. Yhdessä asiakkaidemme ja partneriemme kanssa saavutamme parhaan tuloksen niin ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuun saralla.

Hiilijalanjälki

Tavoitteemme on, että Kiilax Oy kuuluu toimialallaan ilmastokestävyyden edelläkävijöihin. Olemme jo vuonna 2020 linjanneet energia- ja resurssitehokkuuden yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteistamme.

Tämän jälkeen onkin tapahtunut paljon. Olemme selvittäneet Kiilaxin hiilitaseen kolme kertaa Green Carbon Oy:n kanssa. Työn tuloksena energia- ja kuljetusratkaisut ovat vaihtuneet vihreään energiaan, materiaalihävikkiä on minimoitu ja henkilöstöä koulutettu.

Tulokset osoittavat, että olemme saaneet vähennettyä oman toiminnan päästöt käytännössä nollaan (Scope 1 ja 2).

Tulevaisuudessa merkittävin ja samalla vaativin työ kohdistuu tuotannon materiaalivalintoihin ja raaka-aineisiin (Scope 3). Hankinnat lähialueilta sekä aktiivinen kehitystyö yhdessä luotettavien sopimusvalmistajien kanssa nousevat yhä merkittävämpään asemaan.

Hiilijalanjälki

PEFC sertifikaatti

PEFC sertifikaatti – Tieto puun alkuperästä on viesti vastuullisuudesta.

Kansainvälinen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmä edistää kestävää metsätaloutta. Tuotteessa oleva PEFC-logo kertoo puuraaka-aineen alkuperän seurantajärjestelmästä, joka kattaa koko tuotantoketjun aina lopputuotteeseen asti (Chain of Custody, CoC).

Tuotteita valmistava tai niitä markkinoiva yritys varmistavat puun alkuperän ja sovittujen kriteerien täyttymisen. Asiakkaallemme merkki kertoo, että raaka-aine hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä.

PEFC sertifikaatti

FIGBC

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Se kokoaa yhteen kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään kotimaassa ja kansainvälisesti.

Järjestön tavoitteena on johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

FIGBC

Avainlippu viestii kotimaisuudesta

Avainlippu on alkuperämerkki. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. Avainlippu symboloi laatua, luotettavuutta ja vastuullisuutta.

Kiilaxille on myönnetty Avainlippu. Sen löydät mm. levytuotteistamme, tarkastusluukuista, ILP-suojakoteloista ja keittiökalusteista.

Avainlippu viestii kotimaisuudesta

Päivittäisiä valintoja

Toimimme päivittäin sen eteen, että tuotteemme ovat vastuullinen valinta.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta pystymme minimoimaan hävikin määrän. Poltettavaksi soveltuva puuaines hyödynnetään kaukolämmöksi. Myös ostamamme sähkö ja kaukolämpö ovat hiilineutraaleja. Lisäksi vaadimme sopimustoimittajiltamme ja alihankkijoiltamme kumppanuutta myös ympäristövastuun osalta.

Vältämme tarpeettomia kuljetuksia. Käyttämämme vaneri on pääsääntöisesti lähialueilta, kuten Joensuusta, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Suolahdelta.

Päivittäisiä valintoja
Pyydä tarjous