Tuotantomme on hiilineutraalia!

Tuotantomme on hiilineutraalia!

Blogi
Kiilax oy
02.12.21 12:07:39

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, myös me tartuimme tähän haasteeseen. Rakennusala alkaa reagoida haasteisiin ja suunnittelijat ja rakentajat tulevat hakemaan entistä enemmän vaihtoehtoisia tuotteita ja uusia ratkaisuja, joilla uudisrakentamisen päästöjä voidaan vähentää; rakennusmateriaaleista logistiikkaan kertyviin päästöihin. Vastuullisuus ja pieni hiilijalanjälki ovatkin noussut yhdeksi keskeiseksi kilpailutekijäksi toimialaan katsomatta.

Asetimme itsellemme tavoitteen, jonka mukaan olemme hiilineutraaleja tuotannon osalta vuodesta 2021 eteenpäin. Onnistuimme tänä vuonna tavoitteissamme kotimaisten päästökauppojen avulla. Kompensaatioyksiköt syntyvät suomalaisten maanomistajien välisen lannoitusyhteistyön tuloksena. Oikeanlaisen lannoituksen ja hyvän metsänhoidon avulla lisätään puuston kasvua, minkä seurauksena syntyy uusia hiilinieluja.

Vastuullisuustyö ei ole koskaan valmista, eikä se ole mikään kertaluontoinen prosessi, koska hiilineutraalisuus ei tarkoita päästötöntä liiketoimintaa, siksi olemme luvanneet parantaa tuloksiamme joka ikinen päivä. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja henkilöstön sitoutumista tavoitteisiin.

Tähtäämme korkealle alati hiilineutraalimmin

Kunnat, kaupungit, rakennusliikkeet ja monet muut yhteistyökumppaneistamme vaativat jo vastuullisempia tuotteita. Ympäristövastuullisuudesta tulee hitaasti oletusarvo kaikissa yrityksissä.

Me olemme päättäneet olla mieluummin askeleen edellä kuin jälkijunassa. Vaikka olemmekin pienyritys, haluamme olla suunnannäyttäjiä.

Miten saamme tulevaisuudessa pienennettyä päästöjä?

Yrityksen kaikilla osa-alueilla on otettu huomioon ekologisuus, henkilökuntaa on koulutettu ja meillä on tehty jo nyt useita toimenpiteitä sen eteen, että tuotteemme ovat vastuullinen valinta.

Vaadimme myös sopimustoimittajilta ja alihankkijoiltamme ympäristövastuullisuutta.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta kaikesta jäisi mahdollisimman vähän hukkaa. Jätteemme lajitellaan tarkasti ja ylijäänyt puuaines poltetaan kaukolämmön tuottamiseksi. Myös kaukolämmössä on valittu vihrein mahdollisin vaihtoehto. Sähkö- ja energiavalinnat ovat huolellisesti mietittyjä.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta kaikesta jäisi mahdollisimman vähän hukkaa.


Käytämme tuotannossa kotimaista puuta lähialueilta, kuten Punkaharju, Suolahti ja Joensuu. Vanerimmekin valmistetaan pääsääntöisesti Suomessa, mutta häviävän pieni määrä kuljetetaan vielä Venäjältä.

Tule kanssamme mukaan ilmastotalkoisiin

On mukavampi jättää työstään ja yrityksestään sellainen viesti, että olemme mukana kehityksessä, emmekä missään suunnittelun tai tuotannon vaiheessa halua mennä sieltä missä rima on matalalla.

Puu on uusiutuva materiaali ja puuhun sitoutuu myös hiiltä. Biopohjaisten materiaalien suosiminen on asiakkailtamme ilmastoteko, niihin sitoutuvan hiilen takia. Siksikin rakentamisessa tulisi suosia biopohjaisia materiaaleja.

Tule ilmastotalkoisiin mukaan valitsemalla vastuullisempia vaihtoehtoja!

Yhteistyössä

Jyväskyläläinen Green Carbon laski meille hiilijalanjäljen, auttoi päästölähteiden hahmottamisessa ja päästöjen kompensoinnissa. Green Carbonin hiilityökartan avulla pyrimme vähentämään päästöjämme entisestään.

Lisätietoja hiilikysymyksistä: https://greencarbon.fi/

Kiilax on FIGBC:n jäsen

Kiilax on mukana Suomen vaikuttavimmassa ja laaja-alaisimmassa vastuullisen ja kestävän rakennetun ympäristön verkostossa. Green Building Council Finland (FIGBC) kokoaa yhteen kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään kotimaassa ja kansainvälisesti. Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. FIGBC kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Tällä hetkellä verkosto koostuu 70:stä kansallisesta Green Building Councilista, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa.

Jäsenyys on meille luonnollinen osa tukemaan jatkuvan toimintamme kehittämistä hiilineutraalisuudessa, kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä. Samalla jäsenyys vahvistaa kilpailukykyämme ja osaamistamme kotimaisen ja kansainvälisen tiedon pohjalta.

Pyydä tarjous