Hiilineutraali vuodesta 2021

Hiilineutraali vuodesta 2021

Blogi
Kiilax oy
31.08.22 14:12:27

Olemme olleet hiilineutraali yritys vuodesta 2021 ja Kiilax-tarkastusluukkumme ovat hiilineutraaleja.

Mitä se hiilineutraalius sitten oikein tarkoittaa?

Kun jokin toiminta tuottaa saman verran päästöjä kuin niitä sidotaan ilmakehästä, puhutaan hiilineutraalista toiminnasta. Yritys voi saavuttaa hiilineutraaliuden vähentämällä päästöjään ja kompensoimalla toiminnasta väistämättä aiheutuvat kasvihuonepäästöt sekä päästöt, joita ei voida muilla keinoin vähentää. Tuotteiden osalta tulee huomioida materiaalien, tuotantopanosten, kuljetusten, pakkausten sekä tuotteen valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt. Päästöt lasketaan koko tuotteen elinkaaren ajalta ja siihen kuuluvat valmistuksen, käytön ja hävittämisen sisältämät päästöt.

Miten tämä kaikki näkyy arjessamme?

Yrityksemme kaikilla osa-alueilla on otettu huomioon ekologisuus. Henkilökuntaa on koulutettu ja teemme jatkuvasti toimenpiteitä sen eteen, että tuotteemme ovat vastuullinen valinta. Vaadimme myös sopimustoimittajilta ja alihankkijoiltamme ympäristövastuullisuutta.

Hyödynnämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti, jotta pystymme minimoimaan hävikin määrän. Lajittelemme jätteet huolellisesti ja tuotannostamme hyödynnämme kaiken poltettavaksi soveltuvan puuaineksen kaukolämmön tuottamiseksi. Myös ostamamme sähkö ja kaukolämpö ovat hiilineutraaleja.

Käyttämämme vaneri on pääsääntöisesti lähialueilta, kuten Joensuusta, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Suolahdelta.

Työnantajana Kiilax kannustaa ja kouluttaa henkilökuntaa vastuulliseen toimintaan. Henkilökunnalla on esimerkiksi mahdollisuus hankkia itselleen työsuhdepolkupyörä joka on työntekijän vapaassa käytössä.

Yhteistyössä saadaan hyvää aikaan

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä hiilijalanjälkemme laskennassa jyväskyläläisen Green Carbonin kanssa.

Green Carbonin hiilijalanjäljen laskenta perustuu aina GHG-protokollaan, jolloin niissä huomioidaan yrityksen tai tuotteen päästöt Scope 1, 2 ja 3:n osalta. Se antaa tarkan kuvan hiilijalanjäljen suuruudesta ja auttaa yritystä tunnistamaan merkittävimmät päästövähennyskohteet. Scope 1- ja Scope 2 -päästöt syntyvät suoraan yrityksen omasta toiminnasta ja ovat siksi myös helposti laskettavissa. Epäsuorat Scope 3 -päästöt syntyvät lähteistä, joihin yrityksillä itsellään on vähemmän vaikutusvaltaa, ja siksi niiden laskeminen on vaativampaa.

Yhteistyö Green Carbonin kanssa alkoi vuonna 2020 ja asetimme jo silloin tavoitteeksemme olla hiilineutraali yritys vuonna 2021. Onnistuimme tässä tavoitteessa hienosti ja alta voitkin nähdä kokonaiskuvan siitä, miltä hiilijalanjälkemme näytti vuonna 2021.

Pyydä tarjous